Produktion: Ulvön AB / Ulvö Lilla Salteri / Gösta Hannells Fisksalteri
Daniel Madsen 070 6621767

Försäljning: Botnia Fisk Servicegatan 7    93176 Skellefteå
0910 715450   www.botniafisk.se    botniafisk@botniafisk.se

Kundkontakt: www.ulvoprinsen.se     kontakt@ulvoprinsen.se